SNCB là gì? Nghĩa của từ sncb

SNCB là gì?

SNCB“Société nationale des chemins de fer de Belgique” trong tiếng Anh.

SNCB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNCB“Société nationale des chemins de fer de Belgique”.

Société nationale des chemins de fer de Belgique: Société nationale des chemins de fer deosystemque.
tiếng Pháp có nghĩa là "Hiệp hội Quốc gia Đường sắt Bỉ".

Giải thích ý nghĩa của SNCB

SNCB có nghĩa “Société nationale des chemins de fer de Belgique”, dịch sang tiếng Việt là “Société nationale des chemins de fer deosystemque”.