SNCF là gì? Nghĩa của từ sncf

SNCF là gì?

SNCF“Société nationale des chemins de fer français” trong tiếng Anh.

SNCF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNCF“Société nationale des chemins de fer français”.

Société nationale des chemins de fer français: Société nationale des chemins de fer français.
tiếng Pháp có nghĩa là "Hiệp hội Quốc gia Đường sắt Pháp".

Giải thích ý nghĩa của SNCF

SNCF có nghĩa “Société nationale des chemins de fer français”, dịch sang tiếng Việt là “Société nationale des chemins de fer français”.