SNETA là gì? Nghĩa của từ sneta

SNETA là gì?

SNETA“Syndicat national pour l'étude des transports aériens” trong tiếng Anh.

SNETA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNETA“Syndicat national pour l'étude des transports aériens”.

Syndicat national pour l'étude des transports aériens: Syndicat national pour l'étude des transports aériens.
SNÉTA, tiếng Pháp có nghĩa là "Nghiên cứu vận tải hàng không Quốc gia", 1919–1923.

Giải thích ý nghĩa của SNETA

SNETA có nghĩa “Syndicat national pour l'étude des transports aériens”, dịch sang tiếng Việt là “Syndicat national pour l'étude des transports aériens”.