SNG là gì? Nghĩa của từ sng

SNG là gì?

SNG“Satellite News Gathering” trong tiếng Anh.

SNG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNG“Satellite News Gathering”.

Satellite News Gathering: Thu thập tin tức vệ tinh.
truyền hình.

Giải thích ý nghĩa của SNG

SNG có nghĩa “Satellite News Gathering”, dịch sang tiếng Việt là “Thu thập tin tức vệ tinh”.