SNMP là gì? Nghĩa của từ snmp

SNMP là gì?

SNMP“Simple Network Management Protocol” trong tiếng Anh.

SNMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNMP“Simple Network Management Protocol”.

Simple Network Management Protocol: Giao thuc quan li mang Don gian.

Giải thích ý nghĩa của SNMP

SNMP có nghĩa “Simple Network Management Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thuc quan li mang Don gian”.