SNUG là gì? Nghĩa của từ snug

SNUG là gì?

SNUG“Space Network User's Guide” trong tiếng Anh.

SNUG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SNUG“Space Network User's Guide”.

Space Network User's Guide: Hướng dẫn sử dụng mạng không gian.

Giải thích ý nghĩa của SNUG

SNUG có nghĩa “Space Network User's Guide”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng dẫn sử dụng mạng không gian”.