SOCCSKSARGEN là gì? Nghĩa của từ soccsksargen

SOCCSKSARGEN là gì?

SOCCSKSARGEN“South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos” trong tiếng Anh.

SOCCSKSARGEN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOCCSKSARGEN“South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos”.

South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos: Nam Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos.
một vùng ở Philippines.

Giải thích ý nghĩa của SOCCSKSARGEN

SOCCSKSARGEN có nghĩa “South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos”, dịch sang tiếng Việt là “Nam Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos”.