SOCOM là gì? Nghĩa của từ socom

SOCOM là gì?

SOCOM“Special Operations Command” trong tiếng Anh.

SOCOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOCOM“Special Operations Command”.

Special Operations Command: Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của SOCOM

SOCOM có nghĩa “Special Operations Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt”.