SOF là gì? Nghĩa của từ sof

SOF là gì?

SOF“Special Operations Force” trong tiếng Anh.

SOF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOF“Special Operations Force”.

Special Operations Force: Lực lượng Hoạt động Đặc biệt.

Một số kiểu SOF viết tắt khác:

Status of Forces: Tình trạng lực lượng.

Giải thích ý nghĩa của SOF

SOF có nghĩa “Special Operations Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Hoạt động Đặc biệt”.