SOFIA là gì? Nghĩa của từ sofia

SOFIA là gì?

SOFIA“Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy” trong tiếng Anh.

SOFIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOFIA“Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy”.

Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy: Đài quan sát tầng bình lưu cho thiên văn học hồng ngoại.

Giải thích ý nghĩa của SOFIA

SOFIA có nghĩa “Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy”, dịch sang tiếng Việt là “Đài quan sát tầng bình lưu cho thiên văn học hồng ngoại”.