SOGAT là gì? Nghĩa của từ sogat

SOGAT là gì?

SOGAT“Society of Graphical and Allied Trades” trong tiếng Anh.

SOGAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOGAT“Society of Graphical and Allied Trades”.

Society of Graphical and Allied Trades: Hiệp hội giao dịch đồ họa và đồng minh.

Giải thích ý nghĩa của SOGAT

SOGAT có nghĩa “Society of Graphical and Allied Trades”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội giao dịch đồ họa và đồng minh”.