SOI là gì? Nghĩa của từ soi

SOI là gì?

SOI“Signal Operating Instruction” trong tiếng Anh.

SOI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SOI“Signal Operating Instruction”.

Signal Operating Instruction: Hướng dẫn vận hành tín hiệu.

Giải thích ý nghĩa của SOI

SOI có nghĩa “Signal Operating Instruction”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng dẫn vận hành tín hiệu”.