SPAD là gì? Nghĩa của từ spad

SPAD là gì?

SPAD“Soil Plant Analysis Development” trong tiếng Anh.

SPAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SPAD“Soil Plant Analysis Development”.

Soil Plant Analysis Development: Phát triển phân tích thực vật đất.

Một số kiểu SPAD viết tắt khác:

Single-Photon Avalanche Diode: Diode tuyết đơn photon.

Self-Propelled Air Defence: Phòng không tự hành.

Single Pass Albumin Dialysis: Thẩm tách Albumin một lần.

Simple Plastic Airplane Design: Thiết kế máy bay nhựa đơn giản.

Giải thích ý nghĩa của SPAD

SPAD có nghĩa “Soil Plant Analysis Development”, dịch sang tiếng Việt là “Phát triển phân tích thực vật đất”.