SPEC là gì? Nghĩa của từ spec

SPEC là gì?

SPEC“Specification” trong tiếng Anh.

SPEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SPEC“Specification”.

Specification: Đặc điểm kỹ thuật.
Thuật ngữ được sử dụng trong chuyên nghành thiết kế xây dựng.

Một số kiểu SPEC viết tắt khác:

Speculation: Đầu cơ.

Standard Performance Evaluation Corporation: Công ty đánh giá hiệu suất tiêu chuẩn.
Tên một công ty phi lợi nhuận của Hoa Kỳ.

Hampton Inn Court at the Steinke Physical Education Center: Tòa án Hampton Inn tại Trung tâm Giáo dục Thể chất Steinke.

Giải thích ý nghĩa của SPEC

SPEC có nghĩa “Specification”, dịch sang tiếng Việt là “Đặc điểm kỹ thuật”.