SQFT là gì? Nghĩa của từ sqft

SQFT là gì?

SQFT“Square Foot” trong tiếng Anh.

SQFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SQFT“Square Foot”.

Square Foot: Foot vuông.
Tên của một đơn vị dùng để đo lường diện tích, được sử dụng nhiều ở các quốc gia như Mỹ, Anh, Canada. Còn được viết với kiểu khác cũng mang nghĩa tương đương là Square Feet (Feet vuông).

Giải thích ý nghĩa của SQFT

SQFT có nghĩa “Square Foot”, dịch sang tiếng Việt là “Foot vuông”.