SRE là gì? Nghĩa của từ sre

SRE là gì?

SRE“Serum Response Element” trong tiếng Anh.

SRE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SRE“Serum Response Element”.

Serum Response Element: Yếu tố đáp ứng huyết thanh.

Một số kiểu SRE viết tắt khác:

Site Reliability Engineering: Kỹ thuật độ tin cậy của trang web.

Sex and Relationships Education: Giáo dục giới tính và các mối quan hệ.

Special Religious Education: Giáo dục tôn giáo đặc biệt.

Self-Reference Effect: Hiệu ứng tự tham khảo.

Sodium Reactor Experiment: Thí nghiệm lò phản ứng natri.

Short-Range Endemic: Đặc hữu tầm ngắn.

Security Related Expenditure: Chi tiêu liên quan đến bảo mật.

Space Capsule Recovery Experiment: Thử nghiệm khôi phục viên nang không gian.

Sterol Regulatory Element: Yếu tố điều tiết Sterol.

Soft Rot Enterobacteriaceae: Họ Vi khuẩn Ruột mềm.

Self-Referential memory Effect: Hiệu ứng bộ nhớ tự tham chiếu.

Smaug Response Element: Yếu tố phản hồi Smaug.

Schiphol Real Estate: Bất động sản Schiphol.

Society of Reliability Engineers: Hiệp hội kỹ sư độ tin cậy.

Short-Range Escort: Hộ tống tầm ngắn.

Signals Research and Development Establishment: Thiết lập Nghiên cứu và Phát triển Tín hiệu.

Site Reliability Engineer: Kỹ sư độ tin cậy của trang web.

Singapore Rail Engineering: Kỹ thuật đường sắt Singapore.

Serum Response Elements: Các yếu tố đáp ứng huyết thanh.

Short Range Escort: Hộ tống phạm vi ngắn.

Student Record Exchange: Trao đổi hồ sơ sinh viên.

Sunlight Readability Enhancement: Nâng cao khả năng đọc của Sunlight.

Snow Rabbit Express: Thỏ tuyết tốc hành.

Giải thích ý nghĩa của SRE

SRE có nghĩa “Serum Response Element”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố đáp ứng huyết thanh”.