SSCC là gì? Nghĩa của từ sscc

SSCC là gì?

SSCC“Serial Shipping Container Code” trong tiếng Anh.

SSCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SSCC“Serial Shipping Container Code”.

Serial Shipping Container Code: Mã container vận chuyển nối tiếp.

Một số kiểu SSCC viết tắt khác:

Songshan Cultural and Creative Park: Công viên văn hóa và sáng tạo Tùng Sơn.
Một công viên đa chức năng tại Đài Loan.

Southern State Community College: Cao đẳng cộng đồng Southern State.

Giải thích ý nghĩa của SSCC

SSCC có nghĩa “Serial Shipping Container Code”, dịch sang tiếng Việt là “Mã container vận chuyển nối tiếp”.