SSOP là gì? Nghĩa của từ ssop

SSOP là gì?

SSOP“Sanitation Standard Operating Procedure” trong tiếng Anh.

SSOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SSOP“Sanitation Standard Operating Procedure”.

Sanitation Standard Operating Procedure: Quy trình vận hành tiêu chuẩn vệ sinh.
Các quy trình chi tiết rõ ràng và cụ thể, liên quan đến tiêu chuẩn về vệ sinh trong các nhà máy sản xuất thực phẩm.

Một số kiểu SSOP viết tắt khác:

Shrink Small-Outline Package: Thu nhỏ gói phác thảo nhỏ.
Thuật ngữ sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử, đặc biệt ở sản xuất vi mạch.

Giải thích ý nghĩa của SSOP

SSOP có nghĩa “Sanitation Standard Operating Procedure”, dịch sang tiếng Việt là “Quy trình vận hành tiêu chuẩn vệ sinh”.