STL là gì? Nghĩa của từ stl

STL là gì?

STL“Standard Telegraph Level” trong tiếng Anh.

STL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng STL“Standard Telegraph Level”.

Standard Telegraph Level: Mức điện báo tiêu chuẩn.

Một số kiểu STL viết tắt khác:

Standard Template Library: Thư viện mẫu chuẩn.

Spurious Trip Level: Mức độ chuyến đi giả.

Send The Light: Gửi ánh sáng.

Special Tribunal for Lebanon: Tòa án đặc biệt cho Lebanon.

Stereolithography file format: Định dạng tệp in nổi.

Soul Translator: Trình dịch linh hồn.

Small-Town Lottery: Xổ số Thị trấn Nhỏ.

Studio/Transmitter Link: Liên kết Studio / Máy phát.

Space Technologies Laboratory: Phòng thí nghiệm Công nghệ Không gian.

Statement List: Danh sách sao kê.

Support To Life: Hỗ trợ cuộc sống.

Store Team Leader: Trưởng nhóm cửa hàng.

Space Technology Laboratories: Phòng thí nghiệm Công nghệ Không gian.

Standard Telecommunication Laboratories: Phòng thí nghiệm viễn thông tiêu chuẩn.

Sound Transmission Loss: Suy hao truyền âm thanh.

Signal Temporal Logic: Logic thời gian tín hiệu.

Structured Translator Language: Ngôn ngữ phiên dịch có cấu trúc.

Student Technology Lab: Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh viên.

Submerged Turret Loading: Đang tải tháp pháo chìm.

Southwest Texas League: Giải Tây Nam Texas.

Sciences and Technologies of Learning: Khoa học và Công nghệ Học tập.

School of Transnational Law: Trường Luật xuyên quốc gia.

Streptolydigin.

Subsea Turret Loading: Đang tải tháp pháo dưới biển.

Giải thích ý nghĩa của STL

STL có nghĩa “Standard Telegraph Level”, dịch sang tiếng Việt là “Mức điện báo tiêu chuẩn”.