STW là gì? Nghĩa của từ stw

STW là gì?

STW“Skilled Technical Workforce” trong tiếng Anh.

STW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng STW“Skilled Technical Workforce”.

Skilled Technical Workforce: Lực lượng lao động kỹ thuật lành nghề.

Một số kiểu STW viết tắt khác:

Super Tourenwagen Cup: Cúp Super Tourenwagen.

Super Touring Championship: Giải vô địch Super Touring.

Standards of Training and Watchkeeping: Tiêu chuẩn đào tạo và canh gác.

Seamen Training Wing: Cánh đào tạo thủy thủ.

Strike Warfare: Tấn công chiến tranh.

Severn Trent Water: Nước Severn Trent.

Super Touring Car: Siêu xe du lịch.

Sewage Treatment Works: Công trình xử lý nước thải.

Society of Technical Writers: Hiệp hội nhà văn kỹ thuật.

Giải thích ý nghĩa của STW

STW có nghĩa “Skilled Technical Workforce”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng lao động kỹ thuật lành nghề”.