SUS là gì? Nghĩa của từ sus

SUS là gì?

SUS“Suspicious” trong tiếng Anh.

SUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SUS“Suspicious”.

Suspicious: Đáng ngờ, khả nghi.
Từ này sử dụng khá nhiều trong trò chơi (game) "Among Us", dùng để ám chỉ những kẻ đáng ngờ đang giấu mặt.

Một số kiểu SUS viết tắt khác:

Stochastic Universal Sampling: Lấy mẫu phổ ngẫu nhiên.

Single UNIX Specification: Đặc điểm kỹ thuật UNIX duy nhất.

Giải thích ý nghĩa của SUS

SUS có nghĩa “Suspicious”, dịch sang tiếng Việt là “Đáng ngờ, khả nghi”.