SUSAN là gì? Nghĩa của từ susan

SUSAN là gì?

SUSAN“Lily Flower” trong tiếng Anh.

SUSAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SUSAN“Lily Flower”.

Lily Flower: Hoa lily.
Hay thường được biết đến với tên "hoa Ly", nó còn có các tên gọi khác như: loa kèn, bách hợp, huệ tây.

Một số kiểu SUSAN viết tắt khác:

Lotus Flower: Hoa sen.

Giải thích ý nghĩa của SUSAN

SUSAN có nghĩa “Lily Flower”, dịch sang tiếng Việt là “Hoa lily”.