SVĐ là gì? Nghĩa của từ svđ

SVĐ là gì?

SVĐ“Sân vận động” trong tiếng Việt.

SVĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SVĐ“Sân vận động”.

Sân vận động.

Giải thích ý nghĩa của SVĐ

SVĐ có nghĩa “Sân vận động” trong tiếng Việt.