SVOC là gì? Nghĩa của từ svoc

SVOC là gì?

SVOC“Semi-Volatile Organic Compounds” trong tiếng Anh.

SVOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SVOC“Semi-Volatile Organic Compounds”.

Semi-Volatile Organic Compounds: Hợp chất hữu cơ bán bay hơi.

Giải thích ý nghĩa của SVOC

SVOC có nghĩa “Semi-Volatile Organic Compounds”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp chất hữu cơ bán bay hơi”.