SWORDS là gì? Nghĩa của từ swords

SWORDS là gì?

SWORDS“Special Weapons Observation Reconnaissance Detection System” trong tiếng Anh.

SWORDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SWORDS“Special Weapons Observation Reconnaissance Detection System”.

Special Weapons Observation Reconnaissance Detection System: Hệ thống phát hiện do thám quan sát vũ khí đặc biệt.

Giải thích ý nghĩa của SWORDS

SWORDS có nghĩa “Special Weapons Observation Reconnaissance Detection System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phát hiện do thám quan sát vũ khí đặc biệt”.