SWV là gì? Nghĩa của từ swv

SWV là gì?

SWV“Sisters With Voices” trong tiếng Anh.

SWV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SWV“Sisters With Voices”.

Sisters With Voices: Sisters With Voices.
nhóm nhạc R&B nữ người Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của SWV

SWV có nghĩa “Sisters With Voices”, dịch sang tiếng Việt là “Sisters With Voices”.