SWZ là gì? Nghĩa của từ swz

SWZ là gì?

SWZ“Swaziland” trong tiếng Anh.

SWZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SWZ“Swaziland”.

Swaziland: Swaziland.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của SWZ

SWZ có nghĩa “Swaziland”, dịch sang tiếng Việt là “Swaziland”.