SX là gì? Nghĩa của từ sx

SX là gì?

SX“Sản xuất” trong tiếng Việt, “Symptoms” trong tiếng Anh.

SX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SX“Sản xuất”, “Symptoms”.

Sản xuất.
Hoạt động nhằm tạo ra sản phẩm nào đó để phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống.

Symptoms: Triệu chứng.
Thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực y tế.

Một số kiểu SX viết tắt khác:

Sonic X.
Tên của một trò chơi.

Xổ số.
Nhiều người viết nhầm thành "Sổ Xố" nên mới có cách hiểu của "SX" như vậy.

Surgery: Phẫu thuật.

Siêu xe.

Sexy: Quyến rũ.

Giải thích ý nghĩa của SX

VIỆT NGỮ.

SX có nghĩa “Sản xuất” trong tiếng Việt.

Hoạt động này hết sức thiết yếu trong đời sống con người. SX là quá trình tạo ra, làm ra sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xã hội.

Cụ thể, các sản phẩm này sẽ được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, hoặc dùng để trao đổi mua bán trong lĩnh vực thương mại.

NGOẠI NGỮ.

SX có nghĩa “Symptoms”, dịch sang tiếng Việt là “Triệu chứng”.