SXH là gì? Nghĩa của từ sxh

SXH là gì?

SXH“Sốt xuất huyết” trong tiếng Việt.

SXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SXH“Sốt xuất huyết”.

Sốt xuất huyết.

Giải thích ý nghĩa của SXH

SXH có nghĩa “Sốt xuất huyết” trong tiếng Việt.