SXM là gì? Nghĩa của từ sxm

SXM là gì?

SXM“Scanning X-ray Microscope” trong tiếng Anh.

SXM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SXM“Scanning X-ray Microscope”.

Scanning X-ray Microscope: Kính hiển vi tia X quét.

Một số kiểu SXM viết tắt khác:

Stream X-Machine: Dòng X-Máy.

Sint Maarten: Sint Maarten.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của SXM

SXM có nghĩa “Scanning X-ray Microscope”, dịch sang tiếng Việt là “Kính hiển vi tia X quét”.