SY là gì? Nghĩa của từ sy

SY là gì?

SY“Syria” trong tiếng Anh.

SY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SY“Syria”.

Syria: Syria.
ISO 3166 và mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của SY

SY có nghĩa “Syria”, dịch sang tiếng Việt là “Syria”.