SYLK là gì? Nghĩa của từ sylk

SYLK là gì?

SYLK“Symbolic Link” trong tiếng Anh.

SYLK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SYLK“Symbolic Link”.

Symbolic Link: Liên kết tượng trưng.
định dạng tệp dữ liệu Microsoft.

Giải thích ý nghĩa của SYLK

SYLK có nghĩa “Symbolic Link”, dịch sang tiếng Việt là “Liên kết tượng trưng”.