SYP là gì? Nghĩa của từ syp

SYP là gì?

SYP“Syrian pound” trong tiếng Anh.

SYP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SYP“Syrian pound”.

Syrian pound: Bảng Syria.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của SYP

SYP có nghĩa “Syrian pound”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng Syria”.