SYRIZA là gì? Nghĩa của từ syriza

SYRIZA là gì?

SYRIZA“Synaspismós Rizospastikís Aristerás” trong tiếng Anh.

SYRIZA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SYRIZA“Synaspismós Rizospastikís Aristerás”.

Synaspismós Rizospastikís Aristerás: Synaspismós Rizospastikís Aristerás.
tiếng Hy Lạp Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, "Liên minh cánh tả cấp tiến".

Giải thích ý nghĩa của SYRIZA

SYRIZA có nghĩa “Synaspismós Rizospastikís Aristerás”, dịch sang tiếng Việt là “Synaspismós Rizospastikís Aristerás”.