SZL là gì? Nghĩa của từ szl

SZL là gì?

SZL“Swaziland lilangeni” trong tiếng Anh.

SZL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SZL“Swaziland lilangeni”.

Swaziland lilangeni: Đồng lilangeni Swaziland.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của SZL

SZL có nghĩa “Swaziland lilangeni”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng lilangeni Swaziland”.