T là gì? Nghĩa của từ t

T là gì?

T“Tera” trong tiếng Anh.

T là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng T“Tera”.

Tera: Tera.

Một số kiểu T viết tắt khác:

Tesla: Tesla.

Tritium: Tritium.

Giải thích ý nghĩa của T

T có nghĩa “Tera”, dịch sang tiếng Việt là “Tera”.