TACSOP là gì? Nghĩa của từ tacsop

TACSOP là gì?

TACSOP“Tactical SOP” trong tiếng Anh.

TACSOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TACSOP“Tactical SOP”.

Tactical SOP: SOP chiến thuật.
SOP: Quy trình hoạt động thường trực.

Giải thích ý nghĩa của TACSOP

TACSOP có nghĩa “Tactical SOP”, dịch sang tiếng Việt là “SOP chiến thuật”.