TAF là gì? Nghĩa của từ taf

TAF là gì?

TAF“Trading Activity Fee” trong tiếng Anh.

TAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAF“Trading Activity Fee”.

Trading Activity Fee: Phí hoạt động giao dịch.

Giải thích ý nghĩa của TAF

TAF có nghĩa “Trading Activity Fee”, dịch sang tiếng Việt là “Phí hoạt động giao dịch”.