TAH là gì? Nghĩa của từ tah

TAH là gì?

TAH“Tahitian language” trong tiếng Anh.

TAH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAH“Tahitian language”.

Tahitian language: Ngôn ngữ Tahitian.
mã ISO 639-2: tah.

Giải thích ý nghĩa của TAH

TAH có nghĩa “Tahitian language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Tahitian”.