TAPPS là gì? Nghĩa của từ tapps

TAPPS là gì?

TAPPS“Texas Association of Private and Parochial Schools” trong tiếng Anh.

TAPPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAPPS“Texas Association of Private and Parochial Schools”.

Texas Association of Private and Parochial Schools: Hiệp hội các trường tư thục và giáo xứ Texas.

Giải thích ý nghĩa của TAPPS

TAPPS có nghĩa “Texas Association of Private and Parochial Schools”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các trường tư thục và giáo xứ Texas”.