TATT là gì? Nghĩa của từ tatt

TATT là gì?

TATT“Tired All The Time” trong tiếng Anh.

TATT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TATT“Tired All The Time”.

Tired All The Time: Mệt mỏi mọi lúc.
chẩn đoán y khoa trong trò đùa.

Giải thích ý nghĩa của TATT

TATT có nghĩa “Tired All The Time”, dịch sang tiếng Việt là “Mệt mỏi mọi lúc”.