TAV là gì? Nghĩa của từ tav

TAV là gì?

TAV“The Advanced Visualizer” trong tiếng Anh.

TAV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TAV“The Advanced Visualizer”.

The Advanced Visualizer: Trình hiển thị nâng cao.

Một số kiểu TAV viết tắt khác:

Tepe Akfen Ventures: Tepe Akfen liên doanh.

Toronto Airport Vineyard: Sân bay Toronto Vườn nho.

Tropical Atlantic Variability: Sự biến đổi nhiệt đới Đại Tây Dương.

Tupaia adenovirus.

Total Accumulated Value: Tổng giá trị tích lũy.

Trans-American Video: Video xuyên Mỹ.

Tomato Aspermy virus: Virus Aspermy cà chua.

True Average: Trung bình thực sự.
TAv.

The Artists Village: Làng nghệ sĩ.

Testing And Verification: Kiểm tra và xác minh.

Technical Assist Visit: Chuyến thăm hỗ trợ kỹ thuật.

TransAtmospheric Vehicle: Phương tiện vận chuyển khí quyển.

The Australian Voices: Tiếng nói của Úc.

Giải thích ý nghĩa của TAV

TAV có nghĩa “The Advanced Visualizer”, dịch sang tiếng Việt là “Trình hiển thị nâng cao”.