TBTT là gì? Nghĩa của từ tbtt

TBTT là gì?

TBTT“Thuê bao trả trước” trong tiếng Việt.

TBTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TBTT“Thuê bao trả trước”.

Thuê bao trả trước.

Giải thích ý nghĩa của TBTT

TBTT có nghĩa “Thuê bao trả trước” trong tiếng Việt.