TCAA là gì? Nghĩa của từ tcaa

TCAA là gì?

TCAA“Top Counter-Assault Agents” trong tiếng Anh.

TCAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCAA“Top Counter-Assault Agents”.

Top Counter-Assault Agents: Đặc vụ chống tấn công hàng đầu.

Giải thích ý nghĩa của TCAA

TCAA có nghĩa “Top Counter-Assault Agents”, dịch sang tiếng Việt là “Đặc vụ chống tấn công hàng đầu”.