TCAS là gì? Nghĩa của từ tcas

TCAS là gì?

TCAS“Traffic Collision Avoidance System” trong tiếng Anh.

TCAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCAS“Traffic Collision Avoidance System”.

Traffic Collision Avoidance System: Hệ thống tránh va chạm giao thông.

Giải thích ý nghĩa của TCAS

TCAS có nghĩa “Traffic Collision Avoidance System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tránh va chạm giao thông”.