TCBY là gì? Nghĩa của từ tcby

TCBY là gì?

TCBY“The Country's Best Yogurt” trong tiếng Anh.

TCBY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCBY“The Country's Best Yogurt”.

The Country's Best Yogurt: Sữa chua ngon nhất quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của TCBY

TCBY có nghĩa “The Country's Best Yogurt”, dịch sang tiếng Việt là “Sữa chua ngon nhất quốc gia”.