TCDL là gì? Nghĩa của từ tcdl

TCDL là gì?

TCDL“Tổng cục Du lịch” trong tiếng Việt.

TCDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCDL“Tổng cục Du lịch”.

Tổng cục Du lịch.

Giải thích ý nghĩa của TCDL

TCDL có nghĩa “Tổng cục Du lịch” trong tiếng Việt.