TCNH là gì? Nghĩa của từ tcnh

TCNH là gì?

TCNH“Tài chính ngân hàng” trong tiếng Việt.

TCNH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCNH“Tài chính ngân hàng”.

Tài chính ngân hàng.
Tên của nghành nghề, lĩnh vực, công việc liên quan đến tài chính và ngân hàng.

Giải thích ý nghĩa của TCNH

TCNH có nghĩa “Tài chính ngân hàng” trong tiếng Việt.

Nó bao gồm những việc liên quan đến các hoạt động và dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông vận hành tiền tệ.

Tài chính ngân hàng cũng là một nghành học khá rộng, được chia nhỏ thành rất nhiều lĩnh vực riêng biệt như: chuyên nghành ngân hàng, chuyên nghành tài chính, chuyên nghành phân tích và kinh tế học tài chính...