TCPI là gì? Nghĩa của từ tcpi

TCPI là gì?

TCPI“To-Complete Performance Index” trong tiếng Anh.

TCPI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCPI“To-Complete Performance Index”.

To-Complete Performance Index: Chỉ số hiệu suất để hoàn thành.
Thuật ngữ dùng trong tính toán, kế toán trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và thương mại.

Một số kiểu TCPI viết tắt khác:

Triple Coaxial Plasma Igniter: Bộ đánh lửa Plasma ba đồng trục.

Giải thích ý nghĩa của TCPI

TCPI có nghĩa “To-Complete Performance Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số hiệu suất để hoàn thành”.