TCU là gì? Nghĩa của từ tcu

TCU là gì?

TCU“Texas Christian University” trong tiếng Anh.

TCU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCU“Texas Christian University”.

Texas Christian University: Đại học Cơ đốc giáo Texas.

Giải thích ý nghĩa của TCU

TCU có nghĩa “Texas Christian University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Cơ đốc giáo Texas”.